Vanaf woensdag jl. mag er weer in competitieverband gevolleybald worden. Kijkend naar het competitieschema, betekent dit dat vanaf komende zaterdag d.d. 29-01 ook de competitie voor WSV hervat wordt. Toeschouwers zijn ook weer welkom en onze kantine is geopend, zij het onder voorwaarden.

Voorwaarden volleybal: trainen EN competitie 
Om volleybal te mogen beoefenen is een coronatoegangsbewijs vereist voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor het spelen van wedstrijden in competitieverband. Daarbij is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar bij verplaatsing verplicht en is ook de 1,5 meter afstandsregel van kracht, tenzij je volleybalt. Bij gebruik van de kleedkamers, toiletten en douches voor alle binnen- en buitensporters gelden deze regels ook.

Training: De trainers controleren voorafgaand aan iedere training het coronatoegangs-bewijs m.b.v. een scanner voor CoronaCheck. Zij zijn hiervan op de hoogte gesteld. Als iemand geen coronatoegangsbewijs kan/wil laten zien, dan kan deze persoon niet mee sporten.

Weekend en wedstrijden: In het weekend en bij wedstrijden gaat de benedendeur naar de zaal dicht. Alle sporters en bezoekers van ons complex gaan dan via de trap omhoog naar de deur van de kantine en dan wordt daar iedereen van boven de 18 jaar in het portaal naar de kantine gecheckt op het coronatoegangsbewijs. Wil iemand alleen wat afhalen in de kantine, dan kan deze doorlopen via de afhaalrij. In alle andere gevallen moet het coronatoegangsbewijs worden getoond en gescand. Als iemand geen coronatoegangsbewijs kan/wil laten zien, dan kan men het pand niet in. Vooralsnog zal iemand van de bar de coronatoegangsbewijzen checken. Mocht het te druk worden de komende tijd, dan zullen we misschien weer een beroep moeten gaan doen op vrijwilligers om daar in shifts te gaan staan.

Voorwaarden toeschouwers
Toeschouwers zijn ook weer welkom op onze tribune. Wel moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen bij het bezoeken van onze wedstrijden, vanaf 13 jaar een mondkapje dragen bij verplaatsing en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (tenzij de bezoekers tot hetzelfde gezin behoren).

Voorwaarden gebruik kantine 
Ook de kantine mag weer in gebruik worden genomen. Ook hiervoor geldt dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden vanaf 18 jaar bij entree, 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot elkaar en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Voor afhaal is een coronatoegangsbewijs niet verplicht.

De kantine is zowel op doordeweekse dagen als in het weekend weer open. Er is nog wel een uitdaging met de bezetting van de bar en coördinatoren, maar daar wordt hard aan gewerkt. We hebben er vertrouwen in dat we dit met elkaar rond krijgen.

Uitzonderingen coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Versoepelingen invalbepaling
Aangezien het reëel is dat de besmettingsaantallen zullen stijgen, ongetwijfeld ook binnen het volleybal, zijn het Bestuur en het wedstrijdsecretariaat door de Nevobo geïnformeerd over de versoepelingen betreffende de invalbepalingen. Hiermee wil de Nevobo ervoor zorgen dat zoveel mogelijk wedstrijden door kunnen gaan.

Ondanks de versoepeling van de quarantaineregels en invalbepalingen zal het nog steeds niet altijd lukken om voldoende spelers/speelsters op de been te krijgen. In die gevallen zal de Nevobo daar soepel mee omgaan.

Hopelijk is bovenstaande voor iedereen duidelijk!? Mochten er desondanks vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag. Verder doen wij een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om ons tezamen te houden aan de voorgestelde maatregelen.

Veel succes en vooral plezier toegewenst bij het hervatten van de competitie!

Met sportieve groet,

Het Bestuur (Karin, Lisette en Jeffrey)