Je bent van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie van Omnisportvereniging WSV op zondag 8 januari 2023 van 14.00 – 17.30 uur in het clubhuis aan De Voorwaarts 450 te Apeldoorn.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de jubilarissen in het zonnetje gezet, blikken we terug op het afgelopen jaar en proosten we samen op een sportief, gezond en succesvol nieuwjaar!

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en graag tot zondag 8 januari!

Algemeen Bestuur 

Omnisportvereniging WSV

.avia-image-container.av-lbqi02zf-de1d4b66736089cb29c1cef2f2cdb010 .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Met veel ongeloof hebben wij het bericht vandaag ontvangen dat Jari, voetbal lid uit de onder 23-2, vrijdagochtend is overleden. Wegens dit overlijden is de vlag bij WSV halfstok gehangen en zal er bij zowel jeugd als senioren wedstrijden dit weekend een minuut stilte worden gehouden. In de bestuurskamer zal er na dit weekend een condoleanceboekje worden neergelegd waar iedereen die dit wil een boodschap kan achtergelaten welke uiteindelijk aan de familie zal worden overhandigd.

Wij wensen de familie, teamgenoten, vrienden en alle andere leden binnen onze club die hem gekend hebben sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Bestuur van WSV

.avia-image-container.av-lax31zn5-acbbaa17331b4bb36e4cf87826f6c374 .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Wormense Sportvereniging

Opgericht 1 oktober 1919

Algemene najaarsledenvergadering 2022

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene najaarsledenvergadering. Op maandag 28 november 2022 om 19.45 uur in het clubhuis. Indien bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats om 20.00 uur. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.

 

A G E N D A 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de najaarsledenvergadering d.d. 16.05.2022
 4. Actiepunten
 5. Update per afdeling
 6. Financiën WSV algemeen
 7. Jaarrekening 2021-2022, decharge
 8. Visie komende jaren (hoofdlijnen)
 9. Vacatures
 10. Benoemingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting agendapunt 10:

 • Frank Lieferink is aftredend als algemeen penningmeester van de vereniging. Het bestuur stelt voor om Frank Lieferink voor de duur van 1 jaar te herbenoemen tot algemeen penningmeester.
 • Pauline Warger is aftredend als algemeen secretaris. Zij is niet herkiesbaar.

 

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij Mark Meyer, Algemeen Voorzitter, via voorzitter@wsv-apeldoorn.nl of Pauline Warger , Algemeen Secretaris, via secretaris@wsv-apeldoorn.nl.

De vergaderstukken zijn tot 27-11-2022 digitaal opvraagbaar via secretaris@wsv-apeldoorn.nl. De stukken zullen niet in geprinte vorm beschikbaar worden gesteld.

 

Apeldoorn, 31 oktober 2022

 

Pauline Warger

Algemeen Secretaris

Ook dit jaar doet WSV weer mee met de Rabo ClubSupport actie. Alle mensen die een rekening hebben bij de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op clubs in Apeldoorn en omgeving voor financiële ondersteuning van een duurzaam doel. Vorig jaar hebben we 156 stemmen ontvangen. We gaan dit jaar natuurlijk voor meer stemmen! Help jij mee?
Lees hieronder welk doel wij als omnisportvereniging hebben gekozen en waarop jij kunt stemmen!

Ons doel

Om het complex te verduurzamen willen we zonnepanelen plaatsen. Op deze manier werkt WSV mee aan een duurzame toekomst. Zo kunnen we maatschappelijk verantwoord blijven sporten! Het sluit mooi aan bij onze overige maatschappelijke en duurzame doelstellingen, zoals LED verlichting in de zaal en rondom de velden, energiezuinige apparatuur en waterbesparende oplossingen. Lees hier meer!

Stemmen

Vanaf 5 t/m 25 september kan jij op WSV stemmen. Dit doe je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Je mag drie stemmen uitbrengen op jouw favoriete deelnemers die je een warm hart toedraagt. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Dus stem op WSV! Deel dit zoveel mogelijk binnen je eigen afdeling. 

STEM HIER OP WSV

Vanaf 3 oktober is de finale uitreiking en horen we welke financiële ondersteuning we als WSV krijgen.

Over Rabo ClubSupport 

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/clubsupport.avia-image-container.av-l7uxkacl-2b3fe0f08947fe7a511e381bb06b3dd0 .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Met ingang van 1 augustus 2022 is roken op het WSV complex alleen nog maar toegestaan in de “ROOKZONE”.

Deze rookzone is gecreëerd onder de balustrade van de kantine, naast de blauwe containers.

NOC*NSF en de sportbonden hebben afgesproken dat uiterlijk in 2025 de sport rookvrij is. WSV zet een belangrijke eerste stap door roken alleen nog maar toe te staan op de daarvoor bestemde plek binnen het complex.

Meer informatie over een rookvrije generatie via www.rookvrijegeneratie.nl

“ONZE VERENIGING IS OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ COMPLEX”

.avia-image-container.av-l6c4y3n3-b657db506aea4c11a4910ffddb3f98ff .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Nieuwe prijzen per 1 augustus 2022
De WSV kantine is een plek waar onze jeugd iets lekkers koopt na de wedstrijd, ouders even bijkomen met een verse kop koffie en een broodje bal en een vers getapt pilsje het recept van de zondagmiddag is. Kortom een plek voor iedereen. Het is ons bij WSV lang gelukt om de prijzen van de horeca gelijk te houden. Echter, zoals je zelf waarschijnlijk al gemerkt hebt is alles duurder geworden. In verband met deze landelijke prijsstijgingen is er nu helaas geen ontkomen meer aan. Een aantal producten zijn duurder geworden om in te kopen. Dus ook wij moeten de prijzen van enkele producten verhogen. We hebben alle producten nagelopen en verhogen alleen de prijzen van de producten die duurder zijn geworden.
De nieuwe verkoopprijs gaat in per vandaag, maandag 1 augustus.
De prijs in de kassa is aangepast, dit is de juiste en geldende prijs. De prijslijsten bij de bar, snackhoek en kiosk zullen z.s.m. worden aangepast.

Vanaf 1 augustus is het mogelijk om je flessen gebruikte frituurvetten en oliën in te leveren bij WSV in de daarvoor bestemde groene kliko’s achter de kiosk.

Steun het goede doel, draag bij aan een schoner milieu en voorkom dat frituurvet in het riool belandt. Het goede doel is de kas van onze club!

Deze proef duurt eerst tot en met eind oktober.

 

 

#top .avia-gallery.av-l5crn305-d82b8752d6682dede2f1a2f595522eb9 .avia-gallery-thumb a{
width:20%;
}

Volgende stap….

 

Aankondiging voor de volgende stap naar een rookvrij complex.

Met ingang van 1 augustus 2022, dus over een maand, is roken op het complex alleen nog maar toegestaan in de “ROOKZONE”.

Deze is gecreëerd onder de balustrade van de kantine naast de blauwe containers.

 

“ONZE VERENIGING IS OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ COMPLEX”